Правила на пазара - Machineseeker.bg

Правила на пазара

Само конкретни оферти

Въведете в базата данни само конкретни оферти. Реклами, които се състоят само от лозунги като "всички видове машини xy", за съжаление не могат да бъдат активирани. В една обява трябва да се предлага или конкретна машина, или фиксиран пакет от няколко машини. В случай на машинен пакет е необходимо ясно описание на свързаните с него машини в текста на рекламата. Опитът обаче показва, че индивидуалните реклами на машините се радват на значително по-голямо внимание, отколкото пакетите на машините.

Реклами винаги със смислено техническо описание

Включете смислено описание в полето за технически данни към обявите си в Machineseeker. При нас не са възможни реклами без технически данни. Полезни съвети за създаване на реклами със силни продажби можете да намерите тук.

Не са възможни анонимни реклами или реклами с номера на кутии

Включете пълното си име и адрес в профила си на продавач. Анонимните реклами при нас за съжаление не са възможни.

В текста на обявата не се посочват номера на телефони/факсове или електронни адреси.

Рекламите не трябва да съдържат телефонни номера, номера на факсове, номера на мобилни телефони и електронни адреси. Данните ви за контакт се генерират автоматично от клиентския ви профил и се показват в готовата реклама. Затова не е необходимо да въвеждате данните си за контакт в текста на рекламата.

Без интернет адреси в рекламите

Текстът на рекламата и снимките на вашата машина не трябва да съдържат интернет адреси. Ако се интересувате от реклама на лого за началната си страница, можете да я резервирате тук.

Без препратки към други реклами

Рекламите не могат да съдържат препратки към други реклами на даден доставчик. Освен това не се допускат препратки към онлайн магазини на доставчика и други платформи за търговия или търгове.

Машините, обявени като обяви, не могат да бъдат част от търг.

Изтриване на продадени артикули

Моля, незабавно изтрийте или спрете продадените елементи. Винаги се опитваме да актуализираме нашата база данни. Следователно съвместните пътувания с автомобили са крайно нежелани или забранени от AGB.

Няма ново качване след изтриване на рекламата

Незабавното качване на изтрити преди това реклами не е разрешено поради нарушаване на конкуренцията.

Без лога като изображения на машината или в изображението на машината

Не публикувайте фирмени лога като изображения на машини. Забранено е и поставянето на фирмени лога в изображенията на машините.

Само изображения, за които сте упълномощени да използвате

По същия начин снимки на производители, чиито авторски права се държат от самия производител, или снимки на конкуренти могат да се качват само с писменото разрешение на съответния притежател на авторските права.

Без заместващи изображения

Рекламни изображения само със "снимка за следване" или подобно съдържание не са възможни.

Не копирайте текстове от конкуренти

Моля, подгответе сами техническите описания на вашите предмети за продажба. Копирането на текстове и части от текстове от реклами на други продавачи е забранено и обикновено носи само неприятности, които не искате да имате.

Без списъци с ключови думи/търсещи термини в рекламите

Предоставяйте само съответните технически описания за съответните машини. Използването на ключови думи или списъци с думи за търсене не е възможно. По същия начин не е възможна реклама на други машини, продукти, консумативи и обща реклама.

Без имена на компании и повторения на думи в заглавието на рекламата

Забранено е споменаването на собственото име на фирмата, както и повтарянето на думи в заглавието на рекламата. Производителите са изключени от обхвата на този регламент.

Изберете правилната категория на машината

Моля, обърнете внимание и на собствения си интерес да поставяте рекламите си в правилните категории.

Без реклами за 1 €

Моля, не включвайте в рекламите цени от 1 евро. Реклами, в които като цена на покупката е посочен 1 евро (също като FP или VB), няма да бъдат активирани. Ако не желаете да въвеждате цена, моля, оставете полето за цена празно при въвеждането. След това бележката "Информация за цената" се показва автоматично за вашата реклама.

Без заглавия на промоционални реклами

Въведете смислена информация за обозначението на машината/типа на превозното средство, както и за производителя и модела, и не използвайте рекламни текстове. Това е единственият начин обявите ви да бъдат намерени от потенциалните купувачи, които използват функцията за търсене.

Достъпни телефонни номера в данните за контакт

Когато предоставяте данните си за контакт, не забравяйте да посочите телефонен номер за връзка.

Без множество реклами

Не публикувайте един и същ елемент повече от веднъж.

Допълнителни правила на пазара за обявите "купи сега

Няма информация за контакт

Рекламите "Купи сега" не трябва да съдържат никаква информация за контакт. В допълнение към телефонните номера, номерата на факса, номерата на мобилните телефони и адресите на електронната поща, това включва собственото име на компанията, собственото лого на компанията, собствения адрес и имената на лицата за контакт. Снимките, видеоклиповете и прикачените файлове също не трябва да съдържат информация за контакт. Бележки като "Refurbished by [собствено име на компанията]" не са разрешени.

Информацията за местоположението в раздела "Местоположение на рекламата" трябва да бъде ограничена до град и държава (напр. Есен, Германия). Не е разрешено да се посочва точният адрес, включително улица, номер на къщата и пощенски код.

Изчерпателно описание

Обявите ви за покупка сега се продават особено добре, ако са изчерпателни и точно описани. Подробната информация позволява неусложнени продажби и намалява работното ви натоварване. Изградете увереност, като се уверите, че правилата за правопис и граматика се използват правилно.

Препоръчително съдържание:

  1. Прецизна класификация на категориите
  2. Подробно техническо описание
  3. Области на приложение, групи купувачи (напр. майстори, занаятчии)
  4. Описателни изображения и видеоматериали (с високо качество)
  5. По избор: Съвместимост с други машини, аксесоари и др.
  6. Обяснение на състоянието
  7. Ако е приложимо: Брой часове на работа

Без колективни реклами

Рекламите "Купи сега" трябва да се отнасят за отделни артикули или комплекти. Събирането на голямо разнообразие от артикули в една реклама не е целесъобразно за реклами от типа "купи сега" и поради това е забранено.

Моля, винаги рекламирайте артикули или сглобки, като създавате своя собствена нова обява "Купи сега". Това гарантира, че на всяка нова обява за покупка се присвоява собствен идентификатор на обявата и че покупките или запитванията за покупка могат да бъдат ясно разпределени.

Условия за едновременна реклама в други платформи

Стоките, рекламирани чрез "Купи сега", могат да бъдат предлагани едновременно в друга онлайн платформа или в собствения ви онлайн магазин само ако са изпълнени следните условия:

  1. Продавачът трябва да гарантира, че предлаганите в Maschinensucher стоки са налични по всяко време.
  2. Ако даден артикул бъде продаден чрез друга платформа или чрез собствения ви онлайн магазин, обявата "купи сега" в Maschinensucher трябва да бъде деактивирана незабавно.
Забележка: Всички останали правила на пазара се прилагат и за обявите "купи сега".